Sverige satsar på kärnkraft!

Efter årtionden av dubbelmoral, där vi rent faktiskt varit beroende av kärnkraft men inte velat erkänna detta, har Sveriges regering tagit ett historiskt beslut idag. Vi ska nu återigen bygga ut kärnkraften efterhand som det behövs. Kärnkraften ska inom överskådlig framtid vara en del av Sveriges elförsörjning, i praktiken såval som i teorin.

Det är en historisk dag idag, för Alliansen men främst för Sverige. Förbudet mot utbyggnad av kärnkraft är upphävt! Det här är bra för Sverige, och kommer att påverka både klimatet, elförsörjningen och jobben i positiv riktning.

DN, SvD, GP, Ny Teknik och andra rapporterar om detta idag.

10 svar på ”Sverige satsar på kärnkraft!”

 1. Mycket bra, nu får man bara hoppas att de nya kärnkraftsverken också byggs där el-behovet finns i storstäderna. Då kan man också på ett effektivt sätt utnyttja spillvärmen från kärnkraftverken. Ett par, tre kärnkraftverk i Värtahamnen i Stockholm, skulle ju t ex kunna skapa intressanta profiler för staden, som alternativ till Globen. Numera är ju kärnkraften så säker att det inte finns några säkerhetsargument, för att bygga dem långt bort. Naturligtvis bör vi också i detta sammanhang öppna upp för uranbrytning, så att vi inte blir beroende av bränsle från andra länder, Sverige har kapacitet för väldigt många urangruvor.

 2. Jag håller med. Efter att ha sett på presskonferensen på det extrainsatta Rapport nyss känns det dock som att man kommer att begränsa sig till de existerande kärnkraftverken, och bygga ut dem. Det är betydligt mindre känsligt, politiskt och folkligt, att bygga ut Oskarshamn än att bygga nytt nära Stockholm eller Göteborg. Så mina pengar är på en utbyggnad där det redan finns kärnkraftverk, kanske med start redan i slutet på det här året.

 3. Nja, jag vet inte det Krille. Själv skulle jag inte ha något emot att bo intill ett kärnkraftverk. Det är ju inte som att du påverkas av det, då är det värre med andra mer omedelbara störningsmoment. Skulle aldrig vilja bo nära en högtrafikerad motorväg till exempel. Både bullrigt och mycket utsläpp.

 4. Det finns ingen ekonomi i att utnyttja spillvärmen från kärnkraftverk för uppvärmningen. Kärnkraftverk har helt enkelt så höga kapitalkostnader att man måste satsa fullt ut på den högförädlade produkten el. Värme är mycket, mycket billigare än el, och kärnkraftsvärme går inte runt ekonomiskt.

  Bättre då att värme med biomasseldade värmeverk, som kostar mindre att bygga per kW värme än kärnkraftverk.

  1. Lågtrycksångan efter turbinerna måste ju ändå kondenseras. Då är det väl mer ekonomiskt att använda det varma kylvattnet från kondensorn till fjärrvärme än att bara släppa ut det varma vattnet i havet utanför kraftverket?
   Visserligen gör det varma kylvattnet en viss nytta i havet också: -Fritidsfiskarna utanför Ringhals brukar fiska nära kylvattenutsläppet eftersom massor av fisk samlas där!

 5. Angående Krilles inlägg:
  Detta är ett klassikt fall av att man fruktar det okända.
  Faktum är att den starkaste opinionen för kärnkraft finns i verkens närområden… och det är inte unikt för Sverige.

 6. Kärnkraften ska naturligtvis byggas ut där energin förbrukas! På så sätt slipper man förlusterna vid överföring i kraftnätet, som inte heller behöver byggas ut. Dessutom tas idag bara 35%av energiinnehållet i uranet tillvara, medan 65% bara kyls bort och därmed påverkar recipienten negativt. Eftersom kärnkraften enligt dess förespråkare är HELT säker, bör nästa kärnkraftverk byggas vid Värtan, som det en gång fanns planer på, spillvärmen ska tas tillvara i fjärrvärmenätet.
  Opinionen i Stockholm och de norra kranskommunerna är ju dessutom borgerlig och alltså positiv till utbyggd kärnkraft, SÅ KÖR PÅ!
  BYGG KÄRNKRAFT VID VÄRTAN!

 7. Dessvärre har du fel! Detta är ett steg bort ifrån framtiden, bort ifrån jobben, men framförallt bort ifrån en grön energipolitik. En större satsning på förnyelsebara energikällor hade kunnat öppna upp en helt ny marknad för Sverige, nämligen grön energi. Istället ska vi stå där och stampa med kärnkraften, ett fruktansvärt dyrt men framförallt fruktansvärt farligt energislag. Att tro att kärnkraften är säker är att skjuta sig i foten. Det finns inget som heter ”säker kärnkraft” eftersom den per definition är ”osäker”.

 8. Kärnkraften är per definition osäker? Vems definition.
  Jag vet inte om det skulle vara så lyckat med ett kärnkraftverk inne i stadskärnan men tanken har prövats i Farsta. Alldeles utanför i Ågesta ligger Sveriges första kommersiella Atom-kraftverk. Det byggdes mest för att lära hur denna nya kraft skulle hanteras samt för att utbilda både ingenjörer och drifttekniker. Erfarenheter från den anläggningen ligger till grund för dagens reaktorer.
  Vad gäller fjärrvärme projekterade Vattenfall på 80-talet en trätub för att skicka varmvatten till Värtan från Forsmark. När politiker sa nej, räknade man ut att även båttrafik med varmvatten istället skulle gå att räkna hem. Men i stället för detta farliga varmvatten valde man att bygga ett kolkraftverk i Värtan. Snacka om lysande logik.
  En av forskarna på KTH funderar krin möjligheterna att bygga en ny sorts reaktor med vilken det skall gå att återanvända den värsta komponenten i använt kärnbränsle. Det skulle göra att restprodukterna är farliga i 5000 år istället for 100000 år. Det är fortfarande lång tid men har man ”klippt” 95000 år kanske det går att minska tiden ännu mer…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *