Vad händer när Sveriges ekonomi går sämre?

USA är redan inne i sin lågkonjunktur, med kraftigt minskade huspriser och en valuta i fritt fall. Sverige har hittills klarat sig väldigt bra, och vi är fortfarande inne i en högkonjunktur tack vare mycket lönsamma svenska företag. Många tekniktunga svenska företag gör fortfarande rekordvinster, och man kan inte expandera i den takt man önskar eftersom det inte går att hitta kompetent arbetskraft. Arbetslösheten är mycket låg, och folk får mer pengar över efter skatt med regeringens jobbavdrag.

Vad händer då om USA inte återhämtar sig, om deras exportindustri inte lyckas rycka upp sig och amerikanerna drar ner på sin konsumtion? Min uppfattning är att detta scenario leder till minskad lönsamhet för svenska företag, både då den globala efterfrågan minskar och den svaga dollarn eroderar exportföretagens vinster. En sådan utveckling skulle göra att Sveriges ekonomi också bromsar in. Vi minskar vår export, en del företag får friställa folk, tillväxten sjunker.

Jag ser ingen katastrof framför mig för oss svenskar än, men det är nog läge att se om sitt hus ändå.

Satsa på guld och olja i orostider

I tider av börsoro som vi upplever just nu, kan det vara en bra idé att ha en diversifierad portfölj. För att diversifieringen skall fungera som tänkt, alltså jämna ut extrema dippar, bör dina övriga investeringar vara kontercykliska gentemot dina aktier.

Som DN skriver idag så är olja och guld rekorddyrt. Detta beror till olika stora delar på:

  • Den svaga dollarn
  • Inflation som sakta men säkert ökar
  • Oroligt börsklimat
  • Kreditkrisen i USAs bolånemarknad, som sprider sig likt ringar på vattnet
  • Faktisk brist på olja

Om du tror att kreditkrisen inte är över och börsen fortsätter att gå kräftgång under våren, vilket är min åsikt, så kommer trenden med höga guld- och oljepriser fortsätta. Åtminstone i dollar räknat.