Andra positionen inte så lyckad

Jag tittade nu på 1 timmes tidsskala och tyckte mig se en köpsignal på lite längre sikt. Köpte in mig för 813,80 och satte sälj på 812,60 och 815 dollar. Det var dock alldeles för tajt spann för en längre tradehorisont, och jag stoppades ut efter ett par minuter på 812,60. Förlorade 1,20 gånger 100 = 120 dollar. Mindre bra, men lärde mig något.